Általános Szerződési Feltételek

I. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Zahorecz Bernadett egyéni vállalkozó  (továbbiakban: Szolgáltató), és a www.fittformaprojekt.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) valamint Zahorecz Bernadett  által kezelt Facebook, és Instagram oldalakon és facebook felületeken meghirdetett szolgáltatásokat megrendelő / igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Amennyiben Ön igénybe kívánja venni Zahorecz Bernadett táplálkozási és életmód tanácsadó, edző által meghirdetett szolgáltatásokat, kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket, és csak abban az esetben vegye igénybe a szolgáltatásokat, amennyiben annak minden pontjával egyetért és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el.

A Weboldalon, illetve a Facebook és Instagram oldalakon meghirdetett szolgáltatások igénybe vételével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen Általános Szerződési Feltételeket és ezek minden pontjával egyetért.

A jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.törvény (Ptk.) értelmében távollévők között létrejött szerződésnek minősül amely ezen az oldalon található szabályzat elfogadásával lép életbe.

II. A SZOLGÁLTATÓI ADATAI
Név: Zahorecz Bernadett e.v
Weboldal címe: www.fittformaprojekt.hu
E-mail: hello@fittformaprojekt.hu
Adószám: 56963443-1-24
Nyilvántartási szám: 55675471 
Székhely:  5561 Békésszentandrás Fő utca 27.

III. AZ ÁSZF HATÁLYA
Jelen ÁSZF kiterjed a www.fittformaprojekt.hu domain név összes oldalára és az oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra, valamint az igénybevett szolgáltatásokra.

Kiterjed Zahorecz Bernadett által kezelt Facebook és Instagram oldalakra és is.

Az ÁSZF 2021. február 16-tól visszavonásig érvényes. 
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot az ÁSZF előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.

IV. SZOLGÁLTATÁSOK
A Facebookon, Instagramon, valamint a Weboldalon feltüntetett elérhetőségeken étrend, különböző edzésprogramok  és személyre szabott csomag megrendelésére van lehetőség. A Jelentkezés gombra vagy e-mailes megrendeléssel van lehetőség a szolgáltatás megvásárlására, amellyel az Ügyfél elfogadja az Általános szerződési feltételekben leírtakat. A megrendelés akkor válik véglegessé, amikor az Ügyfél a szolgáltatás díját kiegyenlíti, ez csak a visszaigazoló email-ben megjelölt bankszámlaszámra történő átutalással történhet, amennyiben a közleményt helyesen az utasításoknak megfelelően töltötte ki.

Az Ügyfél köteles tájékoztatást adni mindazon körülményről, tényről (különös tekintettel minden olyan korábbi vagy jelenleg fennálló betegségről, kezelésről, gyógyszer szedéséről, rosszullétéről, vélt vagy valós egészségügyi problémákról), amely a személyre szóló táplálkozási tanácsadásához, edzésprogramokhoz elengedhetetlen.

A megrendelés elküldését követően az Ügyfél a csomagok tartalmában szereplő időn belül (de legkésőbb 48 óra) válasz üzenetet kap a Szolgáltatótól, az általa, a megadott e-mail cím elérhetőségen, amely tartalmazza a következő információkat: 
díjbekérő számla (amelyen szerepel a szolgáltatás díjrendezéséhez szükséges minden információ – jogosult neve, számlaszáma; ezen felül a Megrendelő ügyfél neve, címe; a kiadott díjbekérő számla sorszáma; fizetés határideje ; valamint a szolgáltatás teljesítésének időpontja), megrendelt szolgáltatások felsorolása, a megrendelés teljesítéséhez szükséges lépések felsorolása, megállapodás a szolgáltatás létrejöttéről.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató más Orvos által javasolt étrendet nem ír.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy saját Orvosa által írt étrendet a Szolgáltató nem módosít, nem véleményez. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben betegséget jelöl bármely kérdőívben, számára a személyes étrendi ajánlás Szolgáltató részéről visszautasítható.

A Szolgáltató a szolgáltatási jogviszony létrejöttét követően, minden szükséges bekért anyag és a térítési díj Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően készíti el az Ügyfél személyes programját/étrendjét a megrendelt csomagokban feltüntetett időn belül.

Amennyiben az Ügyfél által szolgáltatott valamely adat nem megfelelő, esetleg hiányos, vagy az életmódváltási dokumentum elkészítéséhez további információk szükségesek, és ezeket az Ügyfél a Szolgáltató kérésére sem adja át a kért határidőben, a Szolgáltató az Ügyfél anyagát elkészíti, de Szolgáltató nem vállal garanciát a hiányos adatokból készülő étrend, edzésprogram pontosságára. Az adatok pontossága az Ügyfél kizárólagos felelőssége.

Az életmódváltó program és/vagy edzésprogram megkezdése előtt az Ügyfél saját felelőssége és érdeke, hogy konzultáljon egy megfelelő orvossal arról, hogy az életmódváltó és/vagy edzésprogram bármely eleme számára bármely okból ellenjavallt-e. Az életmód és/vagy edzésprogram követése az Ügyfél saját felelősségére történik.

Az életmódváltó csomaggal rendelkező Ügyfélnek a fejlődés követéshez a meghatározott intervallum (megrendelt csomagban feltüntetett idő) áll rendelkezésére, meghatározott formájában (e-mail vagy telefon), amiben beszámol alakulásáról, képi dokumentációkkal és előre egyeztetett információk bemutatásával. (Pl. Fejlődési táblázatok).

Amennyiben ennek az Ügyfél nem tesz eleget a további közös munkát a Szolgáltató megtagadhatja.
Ha Az Ügyfélnek a meghatározott fejlődés követési intervalluma lejárt, a Szolgáltató nem köteles leveleire, kérdéseire válaszolni e-mail formájában.  A intervallum a rendelt dokumentumok elküldésétől és megérkezésétől számolandó. 

V. FELEK KÖTELEZETTSÉGE, SZOLGÁLTATÁSI DÍJ
Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatási díj(ak) megfizetése ellenében az Ügyfél számára az alábbiakat nyújtja:
– Személyre szabott étrendi ajánlás elkészítése, életmódváltó programok.
– Mozgásprogram elküldése  (futóedzés, sérülés utáni felépülés, személyre szabott online edzésprogramok).
– FMS mozgásmintaszűrés (személyes szolgáltatás)
– Cégek számára csapatverseny felkészítés, sportrendezvények, táborok megszervezése

Megrendelő kötelezettsége a szolgáltatási díj megfizetése. Amennyiben Megrendelő a Szolgáltató által megjelölt határidőben (10 munkanap) fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltatási jogviszony megszűnik és a megrendelt tartalmat Szolgáltató nem küldi Megrendelő részére. Szolgáltató kéri, hogy Megrendelő utalásnál pontosan tüntesse fel közleménybe a megrendelési számot. Amennyiben beazonosítatlan utalás érkezik, Szolgáltató nem köteles a beérkezett díjat figyelembe venni, Megrendelő elveszíti azt.

A Szolgáltató által írt elektronikus könyvek és videók tartalmára vonatkozó titoktartás mindenben megegyezik az Ügyfél által betartandó kötelezettségekkel.

Megrendelő Ügyfél vállalja, hogy a kapott étrendi ajánlást és edzésprogramot, elektronikus könyvét más számára sem ingyenesen, sem ellenérték vagy ellenszolgáltatás fejében nem adja tovább, annak tartalmi részeit, elemeit, fejezeteit, mondatait, módszertanát mások számára elérhető nyilvános felületen nem jeleníti meg. Amennyiben a fentiek ellenére a Szolgáltató tudomást szerez erről, Szolgáltató jogosult jogi lépések megtételére, valamint 1.000.000 azaz egymillió forint kötbér és az okozott kár megtérítésének követelésére. 

Továbbá Megrendelő Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatóval való együttműködés során tudomására jutó valamennyi üzleti információt, tervet, adatot, tényt, megoldást vagy egyéb anyagot, illetve dokumentációt, de különösen az üzleti titkokat és a bizalmas információkat titkosan és bizalmasan kezeli, illetéktelen harmadik személyeknek nem szolgáltathatja ki, nem teszi hozzáférhetővé, felhasználhatóvá mások számára, illetve azokkal a Szolgáltató sérelmére semmilyen módon vissza nem él, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy azokat bizalmasan kezeli.

– Az életmódváltó/ táplálkozási tanácsadási szolgáltatás sikeres teljesítése érdekében, az Ügyfél köteles tájékoztatást adni mindazon körülményről, tényről, (így különösen minden korábbi, vagy jelenleg fennálló táplálkozását befolyásoló betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer, vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről) a megfelelő táplálkozási tanácsadás elkészítése érdekében.

Amennyiben az Ügyfél egészségügyi állapotában eddig nem feltárt esetleges betegségre derül fény, a Szolgáltató nem köteles az étrendet újratervezni illetve a Megrendelő a szolgáltatót pénzvisszafizetésre nem kötelezheti.

Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató rendszeres visszajelzést kér a programban való részvétel tapasztalatairól, amely kiterjed a következőkre:
testsúly változása,
fogyásban, izmosodásban történő megrekedés, segítségkérés,
étrendi ajánlás betartása vagy be nem tartása,
sikerek visszajelzése,
fényképes visszajelzés a változásról.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy program kézhezvételétől számítva (amely napon e-mailben Szolgáltató megküldte részére az életmódcsomagot) 30 napon belül köteles visszajelzést adni a Szolgáltató részére a program megkezdéséről, esetleges kérdéseiről. Amennyiben nem áll módjában a programot elkezdeni 30 napon belül, Ügyfél köteles ezt írásos formában jelezni a Szolgáltató felé a hello@fittformaprojekt.hu  e-mail címre megküldött levelében.

A Szolgáltató és Ügyfél közti hivatalos kapcsolattartási forma a hello@fittformaprojekt.hu e-mail címen lehetséges illetve a Szolgáltató által kezelt közösségi felületeken.


VI. A MEGRENDELT SZOLGÁLTATÁS(OK) TELJESÍTÉSE
A Szolgáltató a szolgáltatási jogviszony létrejöttét követően, minden szükséges bekért anyag, fotó és a térítési díj Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően, a megrendelt csomag tartalmát e-mailben küldji meg a Megrendelőnek.
Amennyiben az Ügyfél által szolgáltatott valamely adat nem megfelelő, esetleg hiányos, vagy a dokumentum elkészítéséhez további információk szükségesek és ezeket az Ügyfél a Szolgáltató kérésére sem adja át a kért határidőben, a Szolgáltató az Ügyfél anyagát elkészíti, de Szolgáltató nem vállal garanciát a hiányos adatokból készülő étrendi ajánlás, edzésterv pontosságára. Az adatok pontossága az Ügyfél kizárólagos felelőssége.

VII. A SZOLGÁLTATÁS(OK) SIKERES TELJESÍTÉSE
A Szolgáltató kizárja a felelősségét arra az esetre, amennyiben a táplálkozási-edzés-életmód tanácsadása az Ügyfél esetleges rejtett vagy korábbi betegsége miatt eredménytelen. Az Ügyfél tudomással bír arról, hogy a táplálkozási tanácsadási szolgáltatás nem orvosi vizsgálat, nem gyógyításra irányul, ezért az esetleges egészségügyi panaszok kezelésére nem alkalmas. A Szolgáltató nem jogosult betegség miatti kezelést még tanácsadás formájában sem nyújtani, ezért amennyiben az Ügyfél megrendelése kezelésre irányul, úgy a Szolgáltató köteles a tanácsadást megtagadni, mely esetben a felek közötti jogviszony lehetetlenülés miatt megszűnik és az Ügyfél köteles a Szolgáltatónak megfizetni mindazt a költséget és munkadíjat, amely a Szolgáltató részéről már nyújtott szolgáltatásért jár.
( Az igénybe vett szolgáltatási díj kizárólag 70%-a a visszatérítendő díj.)
Szolgáltató testsúly csökkenést (fogyást) nem garantál tekintettel arra, hogy Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás hatékonysága függ az Ügyfél életmódjától, túlsúlyától, őszinteségétől, kitartásától, fegyelmétől, önfegyelmétől stb. Az Ügyfél továbbá tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás eredményessége, az esetleges súlycsökkenés, közérzet javulás bekövetkezése, annak ideje nem konkrétan meghatározható, ezek elmaradásáért, vagy a testsúlycsökkenés Ügyfél által elvártakhoz képest lassabban történő bekövetkezéséért felelősséget nem vállal.

VIII. ELÁLLÁS
Az e-mail útján létrejött szerződéses jogviszony alapján, az Ügyfél köteles a megrendelt szolgáltatás(ok) árát megfizetni a megadott határidőn belül. A www.fittormaprojekt.hu weboldalon található bármely szolgáltatástól a tanácsadási tevékenység megkezdése előtt van lehetősége az Ügyfélnek elállni, mely esetben a megfizetett szolgáltatási díj visszajár. Amennyiben a megrendelő a szolgáltatási díj megfizetését követően túl kíván a szerződéstől elállni a megfizetett szolgáltatási díj nem jár vissza. 

Az Ügyfél az elállásra vonatkozó jognyilatkozatának érvényességéhez köteles megjelölni az elállás okát. A tanácsadás megkezdésével az elállási jog nem érvényesíthető. A tanácsadás az írásos konzultáció (kérdőívek, felmérések) átadásával / egyeztetésével megkezdődik. Minden meghirdetett csomagnál a feltüntetett küldési időt kell alapul venni.

IX. A szolgáltatási jogviszony időtartama, megszűnése, felmondása
Amennyiben az Ügyfél a szolgáltatás nyújtására irányuló, az ÁSZF V. pontjában meghatározott megbízási díjat a Szolgáltatónak megfizeti, de a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat nem bocsátja rendelkezésre a Szolgáltató által meghatározott határidőn belül vagy az Ügyfél személyében olyan előre nem látható, tapasztalható körülmények merülnek fel, amelyek következtében a szolgáltatás teljesítése lehetetlen, a szolgáltatási jogviszony lehetetlenülés miatt megszűnik, az Ügyfél a megbízási díjat elveszíti.

Amennyiben a szerződő felek között a szolgáltatási jogviszony létrejött, azonban az Ügyfél az ÁSZF V. és VI. pontjában meghatározott kötelezettségeit a Szolgáltató felhívása ellenére sem teljesíti a megadott határidőn belül, a Szolgáltató jogosult a jogviszonyt felmondással megszüntetni, és a felmerült költségeit és munkadíjat a már nyújtott szolgáltatásokért követelni.

X. ADATVÉDELEM
A Megrendelő által megadott adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben előírtaknak megfelelően történik.
A szerződő megadott adatait kizárólag az elektronikus levelező rendszerben tároljuk megfelelő védelem mellett és harmadik félnek nem adjuk tovább. Ezen adatok törlését kérhetik a szolgáltató által megadott email címen.

XI. SZERZŐI JOGOK ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
A Weboldalra, a Facebook és közösségi oldalakra feltöltött dokumentumok, információk más programban,csoportban történő felhasználása nem engedélyezett, azok szerzői jogvédelem alatt állnak.
A Weboldal, a Weboldalon található anyagok, információk, valamint a Weboldal képernyőn megjelenő kialakítása a Szolgáltató tulajdona, amelyek szerzői jogi védelem alatt állnak.

A Weboldal tartalmának fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

Ettől eltérő esetekben a Weboldal tartalmáról tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, illetve a Weboldal tartalmát felhasználva saját hasonló (táplálkozással, fogyással, egészségmegőrzéssel kapcsolatos bármilyen jellegű) szolgáltatást létrehozni.

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a honlapon található adatok, illetve információk felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért.

Szolgáltató számára megtiszteltetés, ha bárki a saját weboldalán a weboldalra mutató internetes hivatkozást helyez el. Viszont elhatárolódik azoktól az esetektől, amikor jelen weboldal bármely felületére mutató internetes hivatkozásokat törvénytelenül működtetett, obszcén tartalmú, illetve másokat sértő internetes oldalakon helyezik el, ezzel ártanak jelen weboldal és a vállalkozás hírnevének és érdekeinek.

XII. WEBOLDAL LÁTOGATÁSA
A Weboldalt mindenki saját felelősségére látogathatja, a Weboldal látogatása semmilyen kötelezettséggel nem jár a látogatóra nézve.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalon található, más weboldalakra mutató internetes hivatkozások által felkereshető weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatáért és az ott található információkért, valamint elhárít minden felelősséget a károkkal kapcsolatban, amit az így felkereshető más honlapok okoznak a Megrendelőnek.

XII. Egyéb rendelkezések
Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül.

Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató, és Ügyfél közötti, a szereplő e-mail címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül.

A megrendelésre vonatkozó e-mailen történő visszaigazolás a Szolgáltató és Ügyfél között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti “írásbeli megerősítés” követelményének